Dotacje z Funduszów Europejskich

 

Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 
Opis programu:
Celem programu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 min. odnotował spadek obrotów przynajmniej o 30% w określonym czasie. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu bez większych trudności sfinansujemy koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania kapitału obrotowego.

Cel:
Zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w max. 3-miesięcznym okresie jego funkcjonowania.

Planowane efekty:
Utrzymanie działalności przez okres dotacji

Wartość projektu dla WEBA S.C:
87917,16 zł

Wartość projektu dla WEBA Opakowania Kartonowe Sp. z o.o.:
95576,01 zł

Okres realizacji projektu:
01.07.2020-30.09.2020

Wkład Funduszy Europejskich:
100%
fundusze_europejskie_inteligentny_rozwoj